ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ภาคสมทบ
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ดู : 115)
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์
      รับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปฟังการบรรยายชั้นความรู้ "เนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 สมัย 70" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะเต็ม (ดู : 52)
 

ภาพบรรยากาศ พิธีรับปริญญา
      นิติศาสตร์บัณฑิตรุ่น 12 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา (ดู : 124)
 

Conferences on Comparative Law in Asia@NUS 27-28 Sep 2017
      อาจารย์ศุภวัชร มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รองคณบดี นำเสนอผลงาน เรื่อง “Anticipation of Comparative Law- Case Study of Prince of Songkla Law School” ในงานประชุมวิชาการที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (ดู : 82)
 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
      ประกาศผล (ดู : 209)
 

 


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทมนต์และทำบุญถวายพระ มอบทุนการศึกษา

โครงการชุมชน เล ป่า อาสาเพื่อพ่อ (ต้นรักนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12) ปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ University Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ: