ขอแสดงความยินดีกับนายอัมรินทร์ สินธุ์ธารทอง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อ. รุ่น 4 ซึ่งสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการอัยการ(สนามเล็ก)พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 49
      ขอแสดงความยินดีกับนายอัมรินทร์ สินธุ์ธารทอง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อ. รุ่น 4 ซึ่งสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการอัยการ(สนามเล็ก)พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 49 (ดู : 95)
 

ประกาศขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังบรรยายพิเศษในโครงการ "รู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ." เรื่อง กฎหมายมรดกและภาษีมรดก
      ข่าวอบรมฟรีกับรู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ (ดู : 61)
 

 
 
โครงการLMC ดนตรีนี้เพื่อน้อง-ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมี ตำบลเกาะหมี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสงขลา จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อท่านถูกออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้บังคับบัญชา : ท่านจะทำอย่างไร ?

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ:
Security question: 3 + 4 =