รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2561
      ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2561 (ดู : 68)
 

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ Academic Writing Skill 2018
      เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ดู : 73)
 

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ALSA Camp: Stateless People
      ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ จ.เชียงใหม่ (ดู : 41)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
      ตำแหน่งเลขที่ 3620 (ดู : 131)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
      ตำแหน่งเลขที่ 0208 และ 0211 (ดู : 128)
 

 


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทมนต์และทำบุญถวายพระ มอบทุนการศึกษา

โครงการชุมชน เล ป่า อาสาเพื่อพ่อ (ต้นรักนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12) ปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ University Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ: