ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 13 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
      ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 13 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ดู : 89)
 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนูญครบ 9 รอบ
      นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนูญครบ 9 รอบ (ดู : 49)
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตำราทางกฎหมายและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงนิติศาสตร์”
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ป.ป.ช.กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ:
Security question: 5 + 8 =