ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 และกำหนดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ดู : 158)
 

ประกาศรับสมัครนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปี60
      ประกาศรับสมัครนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปริญญาตรีใบที่ 2 (ดู : 500)
 

คณะนิติศาสตร์รับมอบเงินเพื่อก่อตั้งกองทุน
      "คณะนิติศาสตร์รับมอบเงินเพื่อก่อตั้งกองทุน "ร้อยตรี ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล-หาดทิพย์"
 

โครงการยุวทูตป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017
      รับสมัครนักศึกษาโครงการยุวทูตป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อสร้างค่านิยมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของป.ป.ช. ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในสถาบันการศึกษา (ดู : 18)
 

วิทยาเขตหาดใหญ่ มีมติเลื่อนเปิดเทอม และปฏิทินการศึกษาทั้งหมด ของ 2/59 ออกไป 1อาทิตย์ เป็นวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
      วิทยาเขตหาดใหญ่ มีมติเลื่อนเปิดเทอม และปฏิทินการศึกษาทั้งหมด ของ 2/59 ออกไป 1อาทิตย์ เป็นวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 (ดู : 182)
 

 


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทมนต์และทำบุญถวายพระ มอบทุนการศึกษา

โครงการชุมชน เล ป่า อาสาเพื่อพ่อ (ต้นรักนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12) ปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ University Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ: