ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขากฎหมายอาญา จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขากฎหมายอาญา จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดู : 92)
 

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.อ.รุ่น 4 ในโอกาสสอบบรรจุเป็นได้พนักงานอัยการ
      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์วลัย มีเลี่ยม ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มอ. รุ่นที่ 4 เนื่องในโอกาสสอบบรรจุเป็นได้พนักงานอัยการ (สนามใหญ่) ปี พ.ศ. 2558 (ดู : 180)
 

 
 
โครงการLMC ดนตรีนี้เพื่อน้อง-ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมี ตำบลเกาะหมี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสงขลา จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อท่านถูกออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้บังคับบัญชา : ท่านจะทำอย่างไร ?

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ:
Security question: 5 + 0 =