เชิญร่วมชมการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ลูกรพี ครั้งที่ 5เชิญร่วมชมการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ลูกรพี ครั้งที่ 5
      เชิญร่วมชมการแข่งขัน "ฟุตบอลประเพณี ลูกรพี ครั้งที่ 5" ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ VS คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดู : 195)
 

ค่ายตราชู (Libra Camp) ครั้งที่ 6 เป็นค่ายที่คณะนิติศาสตร์ ม.อ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ายตราชู (Libra Camp) ครั้งที่ 6 เป็นค่ายที่คณะนิติศาสตร์ ม.อ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ค่ายตราชู (Libra Camp) ครั้งที่ 6 เป็นค่ายที่คณะนิติศาสตร์ ม.อ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดู : 821)
 

 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
การบรรยาย โดย Prof. Peter R. Duff ตำแหน่ง Professor of Criminal Justice, University of Aberdeen, UK

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ: