ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
      เปิดรับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2560 (ดู : 339)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 และกำหนดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ดู : 302)
 

คณะนิติศาสตร์รับมอบเงินเพื่อก่อตั้งกองทุน
      "คณะนิติศาสตร์รับมอบเงินเพื่อก่อตั้งกองทุน "ร้อยตรี ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล-หาดทิพย์" (ดู : 817)
 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการถ่ายทอดสดการบรรยาย เนติฯ ภาค1 สมัย 70
      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการถ่ายทอดสดการบรรยาย เนติฯ ภาค1 สมัย 70 (ดู : 353)
 

โครงการยุวทูตป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017
      รับสมัครนักศึกษาโครงการยุวทูตป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อสร้างค่านิยมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของป.ป.ช. ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในสถาบันการศึกษา (ดู : 66)
 

 


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทมนต์และทำบุญถวายพระ มอบทุนการศึกษา

โครงการชุมชน เล ป่า อาสาเพื่อพ่อ (ต้นรักนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12) ปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ University Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ: