นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนูญครบ 9 รอบ
      นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนูญครบ 9 รอบ (ดู : 28)
 

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม "ดอกแก้วบาน"
      ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม "ดอกแก้วบาน" ณ ลานรพี ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!! (ดู : 52)
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตำราทางกฎหมายและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงนิติศาสตร์”
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ป.ป.ช.กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ:
Security question: 5 + 2 =