คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระเบียบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี )
      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระเบียบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) (ดู : 183)
 

ขอแสดงความยินดีกับอ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากรับทุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าอบรม WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
      ขอแสดงความยินดีกับอ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากรับทุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าอบรม WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ดู : 315)
 

 
โครงการLMC ดนตรีนี้เพื่อน้อง-ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมี ตำบลเกาะหมี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสงขลา จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อท่านถูกออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้บังคับบัญชา : ท่านจะทำอย่างไร ?

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ:
Security question: 0 + 1 =