ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับทุนเต็มจำนวนจาก ASEAN University Network ไปทำวิจัย ณ School of Law Chung-Ang University (CAU) ประเทศเกาหลีใต้
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับทุนเต็มจำนวนจาก ASEAN University Network ไปทำวิจัย ณ School of Law Chung-Ang University (CAU) ประเทศเกาหลีใต้ (ดู : 36)
 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิระวรรณ รักสงค์ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์รุ่น 2 ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์สาขากฎหมายเอกชนระดับดี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิระวรรณ รักสงค์ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์รุ่น 2 ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์สาขากฎหมายเอกชนระดับดี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (ดู : 42)
 

 
 
โครงการLMC ดนตรีนี้เพื่อน้อง-ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมี ตำบลเกาะหมี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสงขลา จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อท่านถูกออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้บังคับบัญชา : ท่านจะทำอย่างไร ?

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ:
Security question: 2 + 5 =