ภาพกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 คณะนิติศาสตร์
      ภาพกิจกรรม (ดู : 19)
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้
      ประกาศ (ดู : 85)
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา
      ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ดู : 70)
 

ประกาศขยายเวลารับสมัครโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 คณะนิติศาสตร์
      ขยายเวลารับสมัคร (ดู : 129)
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม รอบสอง (ดู : 157)
 

 


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทมนต์และทำบุญถวายพระ มอบทุนการศึกษา

โครงการชุมชน เล ป่า อาสาเพื่อพ่อ (ต้นรักนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12) ปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ University Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ: