ค่ายตราชู (Libra Camp) ครั้งที่ 6 เป็นค่ายที่คณะนิติศาสตร์ ม.อ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ค่ายตราชู (Libra Camp) ครั้งที่ 6 เป็นค่ายที่คณะนิติศาสตร์ ม.อ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดู : 459)
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อ. เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2558 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 นักศึกษาได้รับถ้วยรางวัลและเงินทุนการศึกษาจำนวน 20,00
      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อ. เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2558 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 นักศึกษาได้รับถ้วยรางวัลและเงินทุนการศึกษาจำนวน 20,00 (ดู : 82)
 

 
การบรรยาย โดย Prof. Peter R. Duff ตำแหน่ง Professor of Criminal Justice, University of Aberdeen, UK
Mandalay University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมการดำเนินการในส่วนงานจ่างๆของคณะ

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ:
Security question: 6 + 1 =