ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
      ประกาศรายชื่อ ภาคสมทบ (เพ่ิมเติม) (ดู : 168)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นิติศาสตร์ ภาคสมทบ ปี 2560
      คณะนิติศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2560 (ดู : 246)
 

ประกาศรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษานอกเขตภาคใต้ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560
      ประกาศรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษานอกเขตภาคใต้ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 (ดู : 59)
 

ประกาศรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ภายในภาคใต้ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560
      ประกาศรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ภายในภาคใต้ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 (ดู : 45)
 

ประกาศรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560
      ประกาศรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 (ดู : 87)
 

 


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทมนต์และทำบุญถวายพระ มอบทุนการศึกษา

โครงการชุมชน เล ป่า อาสาเพื่อพ่อ (ต้นรักนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12) ปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ University Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง :
โดย:
รายละเอียด :
อีเมลของคุณ: